بزرگ ترین کارآفرین آمریکا

از اخراج شدن تا تبدیل شدن به بزرگ ترین کارآفرین آمریکا

از اخراج شدن تا تبدیل شدن به بزرگ ترین کارآفرین آمریکا، تاجر خودساخته است که در سطح جهان پرفروش بوده است. که با ترک تحصیل شروع شد و سپس نشر موسیقی خود را تاسیس کرد و چندین سال بعد، با یک قایق موتوری از اقیانوس آتلانتیک عبور کرد. در واقع، این مقاله دربارۀ این است…