بنویس تا اتفاق بیفتد

بنویس تا اتفاق بیفتد

زمان مطالعه 20 دقیقه فصل اولبرای رسیدن به اهداف تان باید هر آنچه را که می خواهید دقیق بنویسید. بسیاری از مردم تنها ایده های کلی راجع به چیزهایی که واقعا می خواهند در سر دارند. آرزوی پول زیاد و کار خوب دارند. به دنبال کسی هستند که عاشقش شوند و یا شانس این را…