اصول تیم سازی

اصول تیم سازی

تیم سازی چیست؟ تعریف : تیم سازی تکنیکی مدیریتی است که برای بهبود کارایی و عملکرد گروه‌های کاری ، و افزایش بهره وری شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد .این تکنیک شامل مهارت های زیاد ی شامل تجزیه و تحلیل محیط داخلی کسب و کار و مشاهده نحوه رفتار افراد می باشد و منتج…

نکات مهم برند سازی

نکات مهم برند سازی

چند رکن طلایی برای برندسازی در مشاغل جدید .. شما ممکن است در ذهن خود یک ایده‌ی تجاری مناسب داشته باشید که پس از گذشت سال‌ها توانسته باشید آن را تاسیس کنید . امید در مشاغل جدید بسیار است . در شروع برای اینکه برند تجاری خود را در میان مردم گسترش دهید باید یک…