انواع بازاریابی

انواع بازاریابی

بازاریابی فقط بیلبوردها و تبلیغات نیست، بلکه یک استراتژی است که شرکت ها برای انتقال محصولات یا خدمات خود به بازار هدف خود از آن استفاده می کنند. استراتژی های بازاریابی مختلفی وجود دارد که می توانید برای انتقال آن پیام ها استفاده کنید. انواع مختلفی از استراتژی ها وجود دارد که تیم های بازاریابی…

انواع بازاریابی

تفاوت بین تحقیقات بازار و تحقیقات بازاریابی

تفاوت بین تحقیقات بازار و تحقیقات بازاریابی چیست؟زمانی که یک کسب و کار راه اندازی کرده اید، اگر بخواهید براساس فرضیه ها در مورد مشتریان، بازار، رقبا یا سیستم‌های بازار پیش بروید، باعث اتلاف وقت، هزینه و انرژی شرکت خود می شوید.برای تصمیم گیری های مهم تر در کسب و کار خود باید از تحقیقات…