دیجیتال مارکتینگ چیست و انواع ان کدامند؟

بازاریابی مدرن برای تجزیه و تحلیل عملکرد جامع یک کمپین بازاریابی و کمک به راهنمایی راهبردهای آینده و تصمیم گیری ، به فناوری متکی است. بهترین روش برای تعریف یک پلتفرم دیجیتال مارکتینگ تقسیم آن به دو قسمت بازاریابی دیجیتال و پلتفرم های دیجیتال تجاری است. بیایید نگاهی به نحوه ارتباط این دو بیندازیم: بازاریابی…

تحقیق بازار

تحقیق بازار چیست؟

تحقیق بازار چیست؟ امروزه شما برای ورود به یک کسب و کار نه تنها نیاز به شناخت دقیق از آن دارید، بلکه باید شناخت عمیقی از بازار آن کسب و کار نیز داشته باشید و این شناخت تنها از راه تحقیق بازار مسیر می شود. در این مطلب میخواهیم بیشتر درباره این سوال که تحقیق…