درباره ما

هدف ما مشارکت در افزایش درآمد شماست

شرکت مشاوره و مجری بازاریابی جاوید ایرانیان درسال 98 با اتکا به پشتوانه 18 ساله مدیران خود در صنعت بازاریابی و فروش کشور و با اتکا به الطاف الهی و راهنمایی افراد معتبر در الگوریتم نوآوری و فناوری  کشور و مشاهده حلقه مفقوده بازاریابی و فروش شرکت های فناور و دانش بنیان کشور که همانا اجرای این مهم بوده پا به عرصه فعالیت رسمی گذاشت .

دلایل همکاری دیگران باما

بازاریابی و فروش

برآورده کردن نیازهای اجرایی شرکت های دانش بنیان درزمینه کسب درآمد

نوآوری

پیدا کردن مشکلات و فرصت های پیش روی مشتریان

مدیریت تغییر

ماتخصص خود را با اکوسیستم پرجنب و جوش بازاریابی تلفیق میکنیم تا نتایج بهتر ، سریع تر و ماندگارتری ارائه دهیم

برند سازی

افزایش میزان آشنایی مصرف کنندگان از برند