درباره ما

هدف ما مشارکت در افزایش درآمد شماست

شرکت مشاوره و مجری بازاریابی جاوید ایرانیان درسال 98 با اتکا به پشتوانه 18 ساله مدیران خود در صنعت بازاریابی و فروش کشور و با اتکا به الطاف الهی و راهنمایی افراد معتبر در الگوریتم نوآوری و فناوری  کشور و مشاهده حلقه مفقوده بازاریابی و فروش شرکت های فناور و دانش بنیان کشور که همانا اجرای این مهم بوده پا به عرصه فعالیت رسمی گذاشت .

دلایل همکاری دیگران باما

جاوید ایرانیان online training 41910 197 1 درباره ما    Image of online training 41910 197 1

بازاریابی و فروش

برآورده کردن نیازهای اجرایی شرکت های دانش بنیان درزمینه کسب درآمد
جاوید ایرانیان light bulb people discussing ideas working 1262 19265 1 درباره ما    Image of light bulb people discussing ideas working 1262 19265 1

نوآوری

پیدا کردن مشکلات و فرصت های پیش روی مشتریان
جاوید ایرانیان business people connecting with gears illustration 53876 40433 1 درباره ما    Image of business people connecting with gears illustration 53876 40433 1

مدیریت تغییر

ماتخصص خود را با اکوسیستم پرجنب و جوش بازاریابی تلفیق میکنیم تا نتایج بهتر ، سریع تر و ماندگارتری ارائه دهیم
جاوید ایرانیان illustration landing page with brand concept 23 2148241775 1 درباره ما    Image of illustration landing page with brand concept 23 2148241775 1

برند سازی

افزایش میزان آشنایی مصرف کنندگان از برند