جاوید ایرانیان businessman drawing manuscript project presentation 117023 453 1 شناسایی اهداف    Image of businessman drawing manuscript project presentation 117023 453 1

هنگامی که محصولات و خدمات کسب و کار خود را تعیین کردید باید بازار هدف خود را شناسایی کنید. بازار هدف شامل گروه خاصی از مشتریان و مخاطبان شما می باشد که شما سعی در فروش محصول یا خدمت خود به آنها را دارید.

جذب همه مشتریان برای شما تقریباً غیر ممکن است . انتخاب قسمت خاصی از مشتریان فروش را بسیار آسان می‌کند.
برای انتخاب استراتژی مناسب جهت بازار هدف شما باید ابتدا بدانید مشتریان فعلی شما چه کسانی هستند و چرا آنها از شما خرید می کنند؟
رقبای خود را بررسی کنید ببینید آنها چه پیشنهاداتی ارائه می کنند. فضای رقابتی کسب و کار خود را بسنجید. محصول /خدمت خود را تجزیه و تحلیل کنید. جمعیتی جمعیت خاص را هدف استراتژی خود قرار دهید.
جامعه هدف خود را از نظر روانشناسی بررسی کنیم و بدانیم که چه مزیت هایی برای آنها مهم تر می باشد.
تصمیمات خود را در هر بخش از بازار و هر بخش از فعالیت‌های خود بررسی کنید.