جاوید ایرانیان 522778 PIXKA7 878 1 دیجیتال مارکتینگ    Image of 522778 PIXKA7 878 1

با توجه به نیاز جوامع امروزی نسبت به اینترنت نیاز به داشتن سواد کافی در این زمینه احساس می شود.

شرکت های نو پا برای فعالیت در بستر اینترنت نیاز به بهر بردن از بازاریابی اینترنتی دارند.

برای راه اندازی یک دیجیتال مارکتینگ (بازاریابی اینترنتی) بسیار قوی اصول زیر را باید بدانید. اما به یک نکته حتما دقت داشته باشید بدون استراتژی و plan وارد هیچ کاری نشوید.ابتدا اطلاعات لازم در زمینه ای که
مدنظرتون هست را کسب کنید، مطالعه کنید ، یاد بگیرید ، استراتژی طراحی کنید ، نقشه بکشید و بعد وارد بازار کار شوید.
در بحث دیجیتال مارکتینگ در گام اول باید بدانیم دیجتال مارکتینگ (بازاریابی اینترنتی چیست؟)