هنگامی که محصولات و خدمات کسب و کار خود را تعیین کردید باید بازار هدف خود را شناسایی کنید. بازار هدف شامل گروه خاصی از مشتریان و مخاطبان شما می باشد که شما سعی در فروش محصول یا خدمت خود به آنها را دارید. جذب همه مشتریان برای شما تقریباً غیر ممکن است . انتخاب قسمت خاصی از مشتریان فروش را بسیار آسان می‌کند. برای انتخاب استراتژی مناسب جهت بازار هدف شما باید ابتدا بدانید مشتریان فعلی شما چه کسانی هستند و چرا آنها از شما خرید می کنند؟ در واقع کار شناسایی اهداف مشتریان خود را انجام می دهید
رقبای خود را بررسی کنید ببینید آنها چه پیشنهاداتی ارائه می کنند. فضای رقابتی کسب و کار خود را بسنجید. محصول / خدمت خود را تجزیه و تحلیل کنید. جمعیتی جمعیت خاص را هدف استراتژی خود قرار دهید. جامعه هدف خود را از نظر روانشناسی بررسی کنیم و بدانیم که چه مزیت هایی برای آنها مهم تر می باشد.
تصمیمات خود را در هر بخش از بازار و هر بخش از فعالیت‌های خود بررسی کنید.

شناسایی اهداف

شناسایی اهداف