زمان مطالعه 7 دقیقه

چهار مرحله برای برنامه ریزی فرآیند تجزیه و تحلیل کسب و کار:

تحلیل کسب و کار باید همواره به روز شود ، چون انتظارات مشتریان پیوسته تغییر می کند. تجزیه و تحلیل کسب و کار می تواند به  پروژه های جدید یا کسب و کارهای نو و استارت آپ ها در محیط‌های پر سرعت کنونی کمک شایانی نماید و به حرکت ما شتاب دهد.

شما برای تحلیل یک کسب و کار و بدست آوردن نقاط ضعف و قوت وهمچنین فرصت ها و تهدیدات پیش روی خود باید قدم های زیر را طی کنید.

۱. وقت بگذارید !!!

در آغاز هر کسب وکاری ممکن است به ناگاه خود را میان یک پروژه شروع شده ببینید که از شما انتظار می رود آن را به سرانجام برسانید. این دقیقاً زمانی است که احساس غرق شدن و وحشت به  شما دست می‌دهد . شما باید اطمینان حاصل کنید که عجله نمی کنید و بی گدار به آب نمی زنید. باید حتی اگر می توانید ساعت ها ، روزها یا هفته ها وقت بگذارید وبرای درک واقعی وضعیت تان در آن فعالیت فکر کنید.
تا می توانید تحقیق و درک خود را از مسئله پیش رو بیشتر کنید.

چه کسی این پروژه را آغاز کرده است ؟

آیا قبل از شما تحلیلگران دیگری روی آن کار می کرده اند ؟

قبلا از چه داده هایی استفاده شده است ؟

این تحقیقات به شما کمک میکند تا بفهمید که  چگونه می توانید از کارهای گذشته به نفع خود استفاده کنید. به یاد داشته باشید ، برای جلوگیری از دوباره کاری و صرف هزینه ها و زمان زیاد مهمترین گام ،جمع‌آوری اطلاعات مربوطه قبل از شروع کار است.

این تحقیقات به شما کمک میکند تا بفهمید که  چگونه می توانید از کارهای گذشته به نفع خود استفاده کنید. به یاد داشته باشید ، برای جلوگیری از دوباره کاری و صرف هزینه ها و زمان زیاد مهمترین گام ،جمع‌آوری اطلاعات مربوطه قبل از شروع کار است.

۲. درک اهداف

این مورد شامل فهمیدن اهداف تعیین شده توسط ذینفعان و رهبران پروزه و شرکت مورد نظر می‌باشد.این اهداف باید خیلی زود فهمیده شوند.

برای اینکه تصمیمی هوشمندانه اتخاذ شود باید فهم مشترکی از موضوع به عمل آید در غیر اینصورت پروژه قطعا محکوم به شکست می باشد ‌.
سوالات مهم و اساسی در این مرحله به شرح ذیل می باشند:

  1. ذینفعان و مالکان پروژه چه انتظاراتی دارند؟
  2. آیا آن چیزی که در ابتدای پروژه به شما گفته شده با آن چیزی که اکنون می بینید مطابقت دارد؟
  3. آیا اهداف به وضوح تعریف شده‌اند، بدون اینکه نیاز به تفسیری داشته باشند؟

اگر هدفی واضح نباشد و نیاز به تفسیر داشته باشد منجر به سوء تفاهم و در نتیجه خرابی پروژه خواهد شد.

۳. محدودیت ها و مسئولیت ها (تعیین دامنه فعالیت)

شاید مهمترین فعالیت در هر پروژه یا هر کسب و کاری تعیین حد و مرز ها در یک تجارت و واگذاری  مسئولیت به اعضای تیم باشد. نکته مهم آن است که همه متعهد به پیگیری و تمرکز روی وظایف و مسئولیت‌ها باشند.
بهتر است هنگام شروع هر اقدامی ، یک سند یا بیانیه فعالیت برای همه کارکنان و تاثیرگذاران و از جمله ذینفعان (رهبران) ارسال کنید.
شاید در این مرحله و با تعیین یک سری از حد و مرز ها ، برخی از تاثیر گذاران  تصمیم به انصراف بگیرند. بهتر است همه از موضوع پروژه ، مسئولیت ها و آنچه از آنها انتظار می رود اطلاع کامل داشته باشند.
این یک بیزینس پلن نیست!!! بلکه گام های قبل از فرموله شدن و تنظیم  پروژه است. اینجا جایی برای ندانم کاری نیست همه باید

با نیازها و نقش هایشان آشنا باشند. وقتی این مرحله مورد توافق قرار گرفت مرحله بعد، مرحله برنامه ریزی برای کسب و کار است.

۴. برنامه ریزی طرح تجزیه تحلیل کسب و کار:

این قسمت در هر تجزیه تحلیل کسب و کاری ضروری است. زیرا الزامات را برجسته  می کند و سوالات احتمالی اعضای تیم و رهبران درباره آن پروژه را پاسخ می دهد.

انجام دادن درست و وفادار بودن به الزامات مرحله ۳ به اجرای این مرحله کمک شایانی خواهد کرد.
با درک فرآیند انجام کارها،نیازهای تجاری (شغلی)و جنبه های کلیدی فعالیت ، ابزار مورد نظر برای تکمیل پروژه را انتخاب میکنید. این ابزار شامل برنامه ریزی استراتژیک و طراحی چارچوب ها برای پیشبرد کار می باشد.
در ادامه شما به جدول زمانی و اهداف دوره ها می پردازید.

شما باید اهداف را به صورت :

هفتگی،ماهیانه یا دو ماهه تعیین و برآورد می کنید .شما باید بدانید در استارت آپ تان چه فعالیت هایی ضروری هستند و برای آن ها برنامه زمانی تعیین می کنید.
در این قسمت شما جزئیات مفیدی درباره اهداف، نقش اعضای تیم و انتظارات  پیش روی آنها به دست می آورید .

این به شما کمک می کند تا راه حل هایی برای این اهداف و انتظارات ایجاد کنید.
با طی کردن این مراحل شما طرح کلی ای از روند تجزیه و تحلیل کسب و کار خواهید داشت که به سود شرکت نوپای شما است.

این گام ها باعث صرفه جویی های بسیار برای کسب و کار تان یا کسب و کار شرکتی که برای آن کار می کنید خواهد شد.
به یاد داشته باشید که به آرامی شروع کنید و از عجله کردن در پیمودن این مراحل دوری کنید. تا می توانید سعی کنید نیاز ها را درک کنید،اهداف را بفهمید، دامنه مقررات را تنظیم کنید و سپس فرایند برنامه ریزی را شروع کنید.

به یاد داشته باشید که به آرامی شروع کنید و از عجله کردن در پیمودن این مراحل دوری کنید. تا می توانید سعی کنید نیاز ها را درک کنید،اهداف را بفهمید، دامنه مقررات را تنظیم کنید و سپس فرایند برنامه ریزی را شروع کنید.

ترجمه و بازنویسی از سایت pestleanalysis